Какъв е проблемът?

В местността Рупите има проект на частен инвеститор за строителство на над 10 къщи за гости, а Община Петрич планира социализация на антична крепост Хераклея Синтика с изграждане на паркинг, атракциони и заведения за хранене и асфалтиране на черен път от Рупите до крепостта. РИОСВ Благоевград съгласува тези проекти, без на практика да извърши цялостна оценка за въздействието, което те ще имат върху едни уникални за България местообитания, включени в НАТУРА 2000.

За Рупите

Местността Рупите, кратер на изгаснал вулкан,  и вулканичният хълм Кожух попадат в две НАТУРА 2000 защитени зони. Поради местоположението си климатът в района има средиземноморски характер и приютява редки и защитени животински и растителни видове в България – каспийската и обикновената блатни костенурки, сухоземни костенурки, леопардовия и ивичестия смок и др.

Но Рупите не са само природно богатство. Те са дълбоко свързани с личността на баба Ванга, която посочва местността за свещено място и много нейни последователи посещават църквата, изградена там. Рупите са познати и с горещите лечебни извори, които са притегателно място за хора със здравословни проблеми. В близост се намира и античната крепост Хераклея Синтика, където археологическите дейности все още продължават.

Строителство и протести

Още през 2018 г. започват строителни дейности за изграждане на къщите за гости. Местните са против подобно застрояване и имат страхове, че водата от изворите ще попадне в частни ръце и достъпът до района ще бъде ограничен. Строителните дейности са спрени, но в края на октомври 2020 г. багер отново започва да копае.

Информационна табела няма, а инвеститорът твърди, че това са археологически разкопки. На 31 октомври местните хора, които още през 2018 г. се обединяват в гражданска инициатива Спаси Рупите, провеждат протест с искане да се спре строителството.

Становища и сигнали

Със започналите строителни дейности са унищожени ценни местообитания на блатни костенурки, като е засипан и унищожен отводнителен канал, който е тяхно местообитание. СДП БАЛКАНИ изпрати сигнал до МОСВ срещу започналото строителство, както и искане за отстраняване на нанесените екологични щети по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ).

Допълнително експертите от Застъпници за природата изпратиха становища до отговорните институции, с които посочиха неспазването на европейските директиви при решението за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието на проектите за Хераклея Синтика и за асфалтиране на пътя между Рупите и крепостта.

Не на последно място още през февруари 2020 г. беше изпратено становище по Екологичната оценка на Общия устройствен план на община Петрич. Експертите категорично заявяват своята позиция против допускането на допълнително сградно или инфраструктурно застрояване в местността Рупите.

Има ли реакция от институциите?

През октомври 2020 г. РИОСВ Благоевград задължава Община Петрич да допълни доклада за оценка за въздействие на околната среда на ОУП Петрич, като оцени въздействието на планираните дейности върху защитените зони. РИОСВ напомня също да се вземат под внимание становищата на гражданска група Спаси Рупите, СДП БАЛКАНИ и Българска фондация „Биоразнообразие“. Очаква се реакцията на Община Петрич, която по никакъв начин не се е обръщала конкретно към гражданска инициатива Спаси Рупите или СДП БАЛКАНИ като заинтересовани страни при планирането на Общия устройствен план на общината в частта за Рупите. А такъв е интерес е заявен ясно с граждански действия в защита на мястото още от 2018 г. насам.

Как да се включиш?

Присъедини се към групата „Спаси Рупите“ във фейсбук и се включи в дискусиите и гражданските действия на местните хора.

Популяризирай темата, като споделиш тази страница в социалните мрежи или разкажеш на приятели какво се случва в Рупите!

Снимки