Бернската конвенция ще ревизира ОВОС на магистрала „Струма” през Кресненски пролом

Днес комитетът на Бернската Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна продължи наблюдението върху случая Кресненски пролом и магистрала „Струма“. Решението на комитета гласи, че до март 2021 г. е…

ПовечеБернската конвенция ще ревизира ОВОС на магистрала „Струма” през Кресненски пролом