Симеон Арангелов (Асоциация на парковете в България)

Ръководител на проекта

Експерт за „Кампании за зелено застъпничество“

Повече

Андрей Ковачев (СДП БАЛКАНИ)

Експерт за изготвяне и представяне на  Наредба за „Участие на гражданите в местното самоуправление” 

Експерт за модул „ЗООС, ЗБР и ЗГ”

Повече

Andrey Ralev

Андрей Ралев (СДП БАЛКАНИ)

Проектен координатор

Експерт за модул „Събиране на информация и ЗДОИ“

Повече

Zornitsa Stratieva

Зорница Стратиева (Асоциация на парковете в България)

Асистент „Достъп до информация и сигнализиране на компетентните органи“

Експерт „Идентифициране на възможностите за участие на гражданите при вземането на решения“

Повече

Miroslava Popova

Мирослава Попова (СДП БАЛКАНИ)

Специалист връзки с обществеността на СДП БАЛКАНИ

Повече

Petko Tzvetkov

Петко Цветков (СДП БАЛКАНИ)

Експерт „Кампании за зелено застъпничество“

Експерт за модул „Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление“

Повече

Петя Шереметова (Асоциация на парковете в България)

Специалист връзки с обществеността на АПБ

Експерт фондонабиране за застъпнически кампании

Повече

Тома Белев (Асоциация на парковете в България)

Експерт за изготвяне и представяне на Наредба за „Участие на гражданите в местното самоуправление

Експерт за модул “ЗУТ и АПК”

Повече