Сигнал от СДП БАЛКАНИ за добив на инертни материали в землищата на Палилула и Охрид

Сигнал от СДП БАЛКАНИ от 29.11.2019 г., с който организацията настоява инвестиционно предложение „Изграждане на пресевна инсталация с помощни сгради и съоражения“ на „Екоагрострой“ АД …