Кратко описание

Сигнал от АПБ за извършени сечи и заравнителни дейности в района на Мусаленска пътека, които не са минали съгласувателни процедури по екологичното законодателство.