Доброволческа акция на Драгоманското блато

В неделя, 4 октомври, се проведе доброволческа акция за разчистване на изгорелия дървен материал и изнасяне на боклуци от Драгоманското блато. Акцията се организира от магазини Стената, Община Драгоман и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и беше част от съпътстващите събития на тазгодишното издание на БАЙК И РЪН ЗА ЧЕПЪН | Адреналин с кауза.

ПовечеДоброволческа акция на Драгоманското блато

Какво се случва с Драгоманското блато четири месеца след пожара?

На 22 май 2020 г. се отбелязва Международният ден на биоразнообразието. Какви са последствията за животни и растения четири месеца след унищожителния пожар в Драгоманското блато? Растителността във влажната зона (тръстики,…

ПовечеКакво се случва с Драгоманското блато четири месеца след пожара?

Министърът на околната среда и водите се опитва да спре търсенето на отговорност от причинителя на залповото замърсяване на р. Марица?

С куп административни хватки и изисквания в нарушение на европейските директиви, министърът на околната среда и водите Емил Димитров очевидно прави опит да спре процедурата по прилагане на Закона за…

ПовечеМинистърът на околната среда и водите се опитва да спре търсенето на отговорност от причинителя на залповото замърсяване на р. Марица?

Възстановява ли се Драгоманското блато 2 месеца и половина след пожара?

На 22 януари 2020 г. най-големият пожар, бушувал в Драгоманското блато през последните години, унищожи около 80% от растителността. Масивите от тръстика, папур, камъш и друга блатна растителност осигуряват подходящи и…

ПовечеВъзстановява ли се Драгоманското блато 2 месеца и половина след пожара?

Становище на СДП БАЛКАНИ относно автомагистрала Европа и Алдомировско блато

Становище на СДП БАЛКАНИ относно строителството на автомагистрала Европа при водосток км 20+543 във връзка с изпълнението на решението по ОВОС и въздействието върху Алдомировското блато, влажните ливади и защитена зона от НАТУРА 2000 Драгоман.

ПовечеСтановище на СДП БАЛКАНИ относно автомагистрала Европа и Алдомировско блато

Оглед от общинска комисия на щетите след пожар на Драгоманското блато

Доклад на общинска комисия с участие на представител на СДП БАЛКАНИ на нанесените щети след пожара на 22 януари 2020 г. в Драгоманското блато.

ПовечеОглед от общинска комисия на щетите след пожар на Драгоманското блато