На 22 май 2020 г. се отбелязва Международният ден на биоразнообразието. Какви са последствията за животни и растения четири месеца след унищожителния пожар в Драгоманското блато? Растителността във влажната зона (тръстики, папур, камъш) постепенно се възстановява, а блатните ириси отново цъфтят. Част от изгорелите върби също са живи, но предстои да се види дали нанесените щети ще имат дългосрочни последствия като заболявания и ранно изсъхване. Поради недостатъчното валежи през зимата и ранната пролет нивото на водата обаче е много ниско. Това означава, че условията в местообитанието са далеч от оптималните за птиците, които обичайно обитават влажната зона.

Блатото отново позеленява. Сн.: П. Цветков, 17.05.2020 г.

Завръщат ли се птиците в блатото?

От пожара досега експерти от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, Българска фондация Биоразнообразие и Института за биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН провеждат редовни наблюдения в района. Първоначалните данни показват, че мигриращи птици се спират за почивка тук, но рядко се наблюдават гнездящи двойки. На този етап не могат да се правят категорични изводи или да се покажат тенденции, защото гнездовият сезон е все още в разгара си. Освен това липсата на растителност през февруари, март и април улесни наблюдението на птици във влажната зона в сравнение с минали години, когато тръстиките служат за укритие на орнитофауната. Това означава, че абсолютният брой на наблюдаваните птици може да е по-малък от обичайното.

Последствията от пожара на 22 януари 2020 г.

Пожарът мотивира хиляди хора да дарят

До момента над 1 150 души са дарили средства за възстановяване на дървената пътека в Драгоманското блато, а даренията възлизат на 46 797 лв. Сдружение за дива природа БАЛКАНИ благодари на всеки един от дарителите, които подкрепиха каузата за възобновяване на достъпа до влажната зона за образователни, природоопазващи и туристически дейности! Основна част от даренията за настоящата кампания (34 898 лв.) са осигурени от служителите на VM Ware, които от 2015 г. подпомагат поддържането на дървените мостчета с дарения и доброволен труд.

Какво предстои?

Със събраните средства СДП БАЛКАНИ предвижда възстановяване на част от посетителската инфраструктура – 200 метра дървена пътека и метален мост над един от каналите. Новите мостчета ще са с метална основа, по-устойчива на атмосферните условия и пожари, като предстои разработване на архитектурен и инженерен проект, съгласуване с местната власт и РИОСВ София. Всеки, който иска  да подкрепи възстановяването на достъпа до Драгоманското блато, може да направи дарение по един от следните начини:

Нивото на водата във влажната зона е много ниско. Сн.: П. Цветков, 17.05.2020 г.

Основавайки се на 15-годишния си опит  за насърчаване на образователните и туристически посещения, Сдружението обсъди с община Драгоман план за оптимизиране на посетителската инфраструктура в района. В момента общината полага усилия да намери финансиране за изграждането на останалата част от туристическите атракции – наблюдателни платформи, вишки за наблюдения и др. Всички дейности по възстановяване на инфраструктурата се забавиха заради обявеното извънредно положение в страната.

СДП БАЛКАНИ изказва подкрепа за инициативата на Общината и изразява увереността си, че въпреки трудната ситуация, възстановителните работи ще започнат още тази есен.  

История на дървените мостчета

Посетителската инфраструктура в Драгоманското блато (дървени пътеки, кула за наблюдения) е изградена от СДП БАЛКАНИ през 2005 г.,а достъпът винаги е бил безплатен. Мостчетата са построени и поддържани с помощта на дарения и доброволен труд. Благодарение на неповторимата природа, посетителската инфраструктура и образователните дейности на СДП БАЛКАНИ за тези 15 години, Драгоманското блато се превърна в любимо място на хиляди ученици, деца и възрастни.

Ученици на образователна екскурзия за запознаване със значението на влажните зони в природата.