Предложение за нова защитена територия: Каньонa на река Шегава
Защитена местност „Каньона на река Шагава“, Конявска планина

Предложение за нова защитена територия: Каньонa на река Шегава

Асоциация на парковете в България (АПБ) внесе в Министерство на околната среда и водите предложение за нова защитена местност „Каньона на река Шегава“. Предложението е един от победители в конкурса за нови защитени територии и вековни дървета „Застъпници за природата“, който АПБ и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ организираха през 2020 г.

ПовечеПредложение за нова защитена територия: Каньонa на река Шегава

МОСВ съгласува процедура за обявяване на защитена местност „Гората на Боряна“

Министерство на околната среда и водите е издало съгласувателно писмо, с което РИОСВ Стара Загора да открие процедура по обявяване на нова защитена територия.

ПовечеМОСВ съгласува процедура за обявяване на защитена местност „Гората на Боряна“
Съгласувателно писмо от МОСВ за ЗМ „Гората на Боряна“
Гората на Боряна, Казанлък

Съгласувателно писмо от МОСВ за ЗМ „Гората на Боряна“

Писмо от Министерство на околната среда и водите, с което съгласува започването на процедура за обявяване на нова защитена територия - Защитена местност "Гората на Боряна". Следва РИОСВ Стара Загора да доокомплектова документацията и да назначи комисия.

ПовечеСъгласувателно писмо от МОСВ за ЗМ „Гората на Боряна“
Граждански предложения за нови защитени територии и вековни дървета
Защитена местност „Каньона на река Шагава“, Конявска планина

Граждански предложения за нови защитени територии и вековни дървета

Всички граждански предложения за нови защитени територии и вековни дървета, които получихме в рамките на конкурс "Застъпници за природата".

ПовечеГраждански предложения за нови защитени територии и вековни дървета

Три вековни дървета, три природни забележителности и две защитени местности от пет области са отличени в конкурса „Застъпници за природата“

Общо 19 са гражданските предложения за нови защитени територии и вековни дървета в рамките на конкурса „Застъпници за природата“, който приключи на 18 септември.

ПовечеТри вековни дървета, три природни забележителности и две защитени местности от пет области са отличени в конкурса „Застъпници за природата“

Удължава се срокът за набиране на предложения за нови защитени територии и дървета в конкурса „Застъпници за природата“

Срокът на конкурса „Застъпници за природата“ за набиране на нови предложения за защитени територии и дървета се удължава до 18 септември 2020 г.

ПовечеУдължава се срокът за набиране на предложения за нови защитени територии и дървета в конкурса „Застъпници за природата“