текст, устройство на териториите

Устройство на териториите

Презентация „Устройство на териториите“, подготвена от Тома Белев за обученията „Застъпници за природата“. Презентация представя…
илюстрация, човече с лупа, текст "Източници на информация"

Източници на информации

Презентация „Източници на информация“, подготвена от Тома Белев за обученията „Застъпници за природата“.
текст ЗУТ и дървета в градоветее

Дърветата в градовете и ЗУТ

Презентация „Закон за устройство на териториите и дърветата в градовете“, подготвена от Тома Белев за…