текст, устройство на териториите

Устройство на териториите

Презентация „Устройство на териториите“, подготвена от Тома Белев за обученията „Застъпници за природата“. Презентация представя Закона за устройство на територията и връзките с околната среда.
текст Пряко участие на гражданите в държавната власт и меснтото самоуправление

Пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Кратко описание Презентация „Пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление“, подготвена от Петко Цветков за обученията „Застъпници за природата“. Презентацията се основава на …
илюстрация, човече с лупа, текст "Източници на информация"

Източници на информации

Презентация „Източници на информация“, подготвена от Тома Белев за обученията „Застъпници за природата“.
море, текст "11 стъпки на кампаниите"

Граждански кампании в 11 стъпки

Презентация „11 стъпки на гражданските кампании“, подготвена от Андрей Ралев и Петко Цветков за обученията „Застъпници за природата“. Презентацията представя и темата за събиране на …
текст, закон за достъп до обществена информация

Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ)

Кратко описание Презентация „Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ)“, подготвена от Тома Белев за обученията „Застъпници за природата“ Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ)Изтегляне
текст ЗУТ и дървета в градоветее

Дърветата в градовете и ЗУТ

Презентация „Закон за устройство на териториите и дърветата в градовете“, подготвена от Тома Белев за обученията „Застъпници за природата“