Кратко описание

Презентация „Екологична оценка (ЕО), Оценка за въздействие въру околната среда (ОВОС), Оценка за съвместимост (ОС), подготвена от Андрей Ковачев за обученията „Застъпници за природата“