Жалба до РИОСВ Благоевград срещу строителство в Рупите

Жалба от СДП БАЛКАНИ срещу решение на директора на РИОСВ Благоевград, че инвестиционно намерение за Изграждане на ограда в местност Рупите няма нужда от провеждане на оценка за съвместимост.

ПовечеЖалба до РИОСВ Благоевград срещу строителство в Рупите

Запис от онлайн обучение за ОВОС, ЕО, ОС и случая със строителство в Рупите

На 25 февруари се проведе първото онлайн обучение на тема "Оценка на въздействие на един проект върху природата и защо строителството в Рупите е незаконно?" Запис от обучението и дискусията…

ПовечеЗапис от онлайн обучение за ОВОС, ЕО, ОС и случая със строителство в Рупите

Решение да се извърши ОВОС на проект за Хераклея Синтика

На 21.01.2021 г. РИОСВ Благоевград издава решение да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Осигуряване на връзка между общински пътища и транспортен достъп до „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“.

ПовечеРешение да се извърши ОВОС на проект за Хераклея Синтика

Сигнал за възстановяване на увредени местообитания в местност Рупите по реда на ЗОПОЕЩ

На 4.11.2020 г. СДП БАЛКАНИ подава сигнал до Министъра на околната среда и водите, с който иска да се приложи Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети във връзка със строителство в местността Рупите.

ПовечеСигнал за възстановяване на увредени местообитания в местност Рупите по реда на ЗОПОЕЩ

Сигнал за спиране на строителство в защитена зона Рупите-Струмешница

На 30.10.2020 г. СДП БАЛКАНИ подаде сигнал до МОСВ, с който настоява Министърът на околната среда и водите да спре строителството на къщи за гости и спа комплекс в местността Рупите.

ПовечеСигнал за спиране на строителство в защитена зона Рупите-Струмешница

Писмо от РИОСВ Благоевград до Община Петрич за ОУП на Петрич

Писмо от РИОСВ Благоевград до Община Петрич, с което изисква докладът за Оценка на степента на въздействие на предварителния проект на Общ устройствен план на община Петрич да бъде съобразен с постъпилите становища от Гражданска инициатива "Спаси Рупите", Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и Българска фондация "Биоразнообразие".

ПовечеПисмо от РИОСВ Благоевград до Община Петрич за ОУП на Петрич