Отговор на Прокуратурата относно непровеждане на ЕО на проект за Хераклея Синтика

Писмо от Върховна административна прокуратура до МОСВ по сигнал на СДП БАЛКАНИ за нарушаване на Директива 92/43/ЕИО при издаване на решение БД-16-ЕО/2019.

ПовечеОтговор на Прокуратурата относно непровеждане на ЕО на проект за Хераклея Синтика

Становище за необходимост от ОВОС и ОС на проект за път между Хераклея Синтика и Рупите

Становище на СДП БАЛКАНИ за процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС и ОС на проект „Осигуряване на връзка между общински пътища и транспортен достъп до „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“ с възложител община Петрич.

ПовечеСтановище за необходимост от ОВОС и ОС на проект за път между Хераклея Синтика и Рупите

Сигнал срещу неизвършване на екологична оценка за проект за Хераклея Синтика

Сигнал на СДП БАЛКАНИ за нарушение при издаване на решение БД-16-ЕО/2019, с което РИОСВ Благоевград постановява да не се извършва Екологична оценка на проект за археологически парк „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“ в местност Кожуха.

ПовечеСигнал срещу неизвършване на екологична оценка за проект за Хераклея Синтика

Решение РИОСВ Благоевград за екологична оценка на проект за Хераклея Синтика

Решение на РИОСВ Благоевград да не се извършва екологична оценка на проект за реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически парк „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“ в местност Кожуха.

ПовечеРешение РИОСВ Благоевград за екологична оценка на проект за Хераклея Синтика

Инвестиционно предложение за път до Хераклея Синтика

РИОСВ приема уведомление за инвестиционно предложение „Осигуряване на връзка между общински пътища и транспортен достъп до „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“ с възложител Община Петрич.

ПовечеИнвестиционно предложение за път до Хераклея Синтика

Отговор на РИОСВ Благоевград на уведомление за проект за път от Рупите до Хераклея Синтика

Отговор на РИОСВ Благоевград относно уведомление за инвестиционно предложение „Осигуряване на връзка между общински пътища и транспортен достъп до „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“.

ПовечеОтговор на РИОСВ Благоевград на уведомление за проект за път от Рупите до Хераклея Синтика