Кратко описание

РИОСВ приема уведомление за инвестиционно предложение „Осигуряване на връзка между общински пътища и транспортен достъп до „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“ с възложител Община Петрич.