Запис от онлайн обучение за ОВОС, ЕО, ОС и случая със строителство в Рупите

Запис от онлайн обучение за ОВОС, ЕО, ОС и случая със строителство в Рупите

На 25 февруари се проведе първото онлайн обучение на тема „Оценка на въздействие на един проект върху природата и защо строителството в Рупите е незаконно?

Запис от обучението и дискусията може да изгледате тук: