илюстрация вековно дърво

Предложение за защита на 65 вековни дървета на територията на общинско предприятие Копривщица

Писмо за защита на 65 вековни дървета внесе Асоциация на парковете в България внесе в РИОСВ София. Дъбовете са предложени от Общинско предприятие Копривщица.
Природна забележителност Столо, Своге

Предложение за нова защитена територия: природна забележителност „Столо“

Асоциация на парковете в България внесе предложение за обявяване на природна забележителност „Столо“ в землището на село Добравица, община Своге. Основен мотив за предложението е, …
текст, устройство на териториите

Устройство на териториите

Презентация „Устройство на териториите“, подготвена от Тома Белев за обученията „Застъпници за природата“. Презентация представя Закона за устройство на територията и връзките с околната среда.
1 2 3 4 5 6 7 8