текст, устройство на териториите

Устройство на териториите

Презентация „Устройство на териториите“, подготвена от Тома Белев за обученията „Застъпници за природата“. Презентация представя Закона за устройство на територията и връзките с околната среда.
текст Пряко участие на гражданите в държавната власт и меснтото самоуправление

Пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Кратко описание Презентация „Пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление“, подготвена от Петко Цветков за обученията „Застъпници за природата“. Презентацията се основава на …
текст, закон за достъп до обществена информация

Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ)

Кратко описание Презентация „Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ)“, подготвена от Тома Белев за обученията „Застъпници за природата“ Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ)Изтегляне
1 2 3 4 5 6 7 8