Писмо за защита на вековен бук внесе Асоциация на парковете в България в РИОСВ Смолян. Букът се намира в местността „Ранния бук“ в землището на с. Вълчан дол, община Баните, област Смолян.

Дървото е предложено от Регионално дирекция по горите Смолян и Държавно горско предприятие, Славейно. Напомняме, че Изпълнителна агенция по горите е партньор на инициативата „Да съхраним вековните дървета в България“.

Благодарим на ИАГ, РДГ Смолян, ДГС Славейно за подкрепата!

Можете да подкрепите нашите усилия Да съхраним вековните дървета на България, като дарите средства за кампанията!

букова гора през есента
Снимката е илюстративна.