Решение на Общински съвет Кресна

Решение на Общински съвет на община Кресна, с което се взема решение да се подкрепи гражданска инициатива „Спасяване на град и община Кресна“.

Прекратяване на преписка от ВАП

Резолюция на Върховна административна прокуратура, с която ВАП прекратява преписка, започнала по сигнали на грждани от с. Палилула. Причината – образуване е административно дело с …

Решение РИОСВ Благоевград за екологична оценка на проект за Хераклея Синтика

Решение на РИОСВ Благоевград да не се извършва екологична оценка на проект за реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически парк „Античен град Хераклея Синтика …
1 2