Кратко описание

Решение на РИОСВ за разрешаване на фирма Екосейф ООД да третира 231 вида отпадъци, част от които чрез горене.