Кратко описание

За Земята изпратиха до Министъра на околната среда и водите редица въпроси по отношение изгарянето на отпадъци в България. Част от запитванията са препратени към РИОСВ Варна, които дават своите отговори.