МОСВ съгласува процедура за обявяване на защитена местност „Гората на Боряна“

Министерство на околната среда и водите е издало съгласувателно писмо, с което РИОСВ Стара Загора да открие процедура по обявяване на нова защитена територия.

ПовечеМОСВ съгласува процедура за обявяване на защитена местност „Гората на Боряна“
Съгласувателно писмо от МОСВ за ЗМ „Гората на Боряна“
Гората на Боряна, Казанлък

Съгласувателно писмо от МОСВ за ЗМ „Гората на Боряна“

Писмо от Министерство на околната среда и водите, с което съгласува започването на процедура за обявяване на нова защитена територия - Защитена местност "Гората на Боряна". Следва РИОСВ Стара Загора да доокомплектова документацията и да назначи комисия.

ПовечеСъгласувателно писмо от МОСВ за ЗМ „Гората на Боряна“