Как да защитим вековно дърво?

Една от целите на закона за биологичното разнообразие е опазването на вековни и забележителни дървета. Какви са стъпките за защита на вековни дърво?
застъпничество

Защо да бъдем граждански активни?

Когато институциите не изпълняват задълженията си съвестно, гражданският натиск и сигнали се явяват средство за предотвратяване на престъпления срещу природата.