Кампания вековни дървета Кампания „Да съхраним
вековните дървета на България“
Към кампанията кампании
Oтличените в конкурса
„Застъпници за природата“
Повече информация новини
Наръчник за
граждански действия по
зелено застъпничество
Към наръчника документи

Целта на „Застъпници за природата“ е да подобри възможностите за пряко участие на гражданите в местното самоуправление чрез повишаване на осведомеността и създаване на умения за защита на интересите за чиста околна среда и опазена природа.​