Когато институциите не изпълняват задълженията си съвестно, гражданският натиск и сигнали се явяват средство за предотвратяване на престъпления срещу природата.

За да бъдат успешни и да не даваме повод на институциите да ги отхвърлят, нашите сигнали трябва да отговарят на различни условия по отношение на техния формат (формуляр) и съдържанието им (лични данни, доказателствен материал, цитирани закони).

Информацията за всичко това обикновено е написана неразбираемо, с много термини и е сложно да се намери из сайтовете на различни институции. Затова в раздел „Как да?“ ще даваме кратки насоки за действие при някои често срещани ситуации, които изискват гражданска активност и/или познаване на екологично законодателство.

Пишете ни на priroda@parks.bg, ако ви трябва допълнителна информация или съвет по даден случай. Подробни насоки как да реагирате в конкретни случаи, как да обжалвате решения и какви екологични закони да познавате, може да намерите в нашия Наръчник за граждански действия по зелено застъпничество.