Съдът задължи кмета на Община Созопол да представи ПУП на Алепу Вилидж

На 19 февруари Административен съд, гр. София отмени заповедта на кмета на община Созопол, с която предоставя само частичен достъп до Подробния устройствен план (ПУП) на Алепу вилидж. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПовечеСъдът задължи кмета на Община Созопол да представи ПУП на Алепу Вилидж