На 19 февруари Административен съд, гр. София отмени заповедта на кмета на община Созопол, с която предоставя само частичен достъп до Подробния устройствен план (ПУП) на Алепу вилидж. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

Фактите Искане за достъп до информация до ПУП на Алепу вилидж

  • На 15 юни 2020 г. Симеон Арангелов, експерт от Асоциация на парковете в България и инициатива Застъпници за природата, подава писмено заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Поискан е достъп по електронен път до ПУП на Алепу вилидж като обществена информация.
  • На 22 юни от Общината искат уточняване на номера на имота, за който се иска информация, което Арангелов прави в срок.
  • На 4 август Общината изпраща запитване до Алепу вилидж АД за становище и съгласие за предоставяне на информацията. На 14 август Марио Щерев, в качеството си на представляващ компанията, изразява несъгласие за предоставяне на търсената ифнормация.
  • На 19 август Общината предоставя само частичен достъп до инофмрацията, позовайвайки се на отказа на третото лице, за което се отнася тази информация.
  • Така се стига до обжалване на заповед № 8-Z-996/19.08.2020 г. на кмета на Созопол.
Снимка: Васо Гюров

Решение на съда от 19.02.21

Административният съд постановява, че информацията е не само обществена (тоест може да бъде изискана по ЗДОИ), но е служебна, т.е. достъпът до нея е свободен!

Според Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) физически и юридически лица имат право на информация за устройствени планове и инвестиоционни дейности на брега на морето.

Съдът обръща внимание, че при наличие на надделяващ обществен интерес отказът на трето лице не може да е причина за ограничаване на достъп до обществена информация. А надделяващ обществен интерес е налице, когато се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт и повишаване на прозрачността и отчетността на публичните субекти.

Допълнително Административният съд установява, че не е посочен точно какъв е засегнатият интерес на третото лице Алепу вилидж АД от предоставяне на информацията.

В ЗДОИ изрично е посочено, че ако информацията е обществена, както и с надделяващ обществен интерес, съгласие от въпросното трето лице не е необходимо.

протест, алепу, черно море
Снимка: МОРЕ БЕЗ БЕТОН

Изводи и какво предстои?

Решението на съда още веднъж потвърждава, че има смисъл гражданите да търсят своите права! Битката не е лесна и отнема време (в нашия случай почти 9 месеца), но това са малките необходими крачки, с които да изграждаме едно по-силно гражданско общество.

Сега на ход е Община Созопол, която трябва да предостави поисканата информация!

Още малко факти

Припомняме, че на 18 февруари Администрративен съд Бургас обяви разрешението за строеж на комплекс Алепу вилидж за нищожно.

На 22 февруари Окръжна прокуратура – Бургас, е внесла протест срещу решението на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас, да не се изготвя оценка за въздействието на околната среда (ОВОС) за проекта „Алепу вилидж“ и укрепването на свлачището зад Шофьорския плаж.