СДП Балкани със становище по процедурата за Оценка за съвместимост на ОУП на община Петрич

СДП БАЛКАНИ изрази желанието си като заинтересована страна да бъде включено в процедурата по изготвяне на Оценка за съвместимост на Общия устройствен план на община Петрич. В становището си, изпратено…

ПовечеСДП Балкани със становище по процедурата за Оценка за съвместимост на ОУП на община Петрич