Simeon Arangelov
Симеон Арангелов

Ръководител на проекта

Експерт за „Кампании за зелено застъпничество“

Симеон Арангелов е експерт биолог и дългогодишен активист на Коалиция „За да остане природа в България“. Има опит с воденето на кампании за промяна на природозащитно законодателство и постигнати цели чрез сътрудничество с институции. През годините е ръководил и координирал различни проекти, доброволчески акции и полеви екипи. Работата му в Дирекция на природен парк Витоша е допринесла за придобиването на опит в комплексното управление на защитени територии. Притежава дългогодишен опит като лектор и водач на екологични образователни програми за деца и зелени училища. Участвал е в множество полеви проучвания и последващи анализи свързани с управлението и опазването на местообитанията и популациите на кафявата мечка, европейския лалугер, скалния орел и други представители на фауната, Симеон Арангелов е един от хората, отговорни за възстановяването на популацията на дивата коза в парк Витоша.