Предложение за нова защитена територия: Безденски извори
Природна забележителност Безденски извори

Предложение за нова защитена територия: Безденски извори

Асоциация на парковете в България (АПБ) внесе в Министерство на околната среда и водите предложение за нова защитена територия природна забележителност „Безденски извори“.

ПовечеПредложение за нова защитена територия: Безденски извори