Асоциация на парковете в България (АПБ) внесе в Министерство на околната среда и водите предложение за нова защитена територия, категория природна забележителност. „Безденски извори“ се намира в землището на село Безден, община Костинброд и е с обща площ 161,736 дк, от които 145,353 дк. горски територии и 16,383 дк. земеделски територии.

Мотиви за защита на територията

Основен мотив за предложението са карстовите извори в местността Мечаров въртоп, които са забележителен обект на неживата природа и имат изключителна стойност със своята естетичност и привлекателност за туристите.

Местността от години е място за туристически посещения, облагородено от общината. Обявяването й за защитена ще подпомогне превръщането й в една от големите туристически дестинации на територията на община Костинброд и ще допринесе още повече за развитието на туризма в нея.

Предложението е подкрепено и от Изпълнителна агенция по горите, Югозападно държавно предприятие, ДГС Сливница и Община Костинброд и е част от кампанията на АПБ „За повече защитени територии в България“.

Можете да подкрепите нашите усилия За повече защитени територии в България, като дарите средства за кампанията!

Природна забележителност Безденски извори
Природна забележителност Безденски извори
Природна забележителност Безденски извори
Местността е място за туристически посещения, облагородено от общината
Природна забележителност Безденски извори
Природна забележителност Безденски извори