Асоциация на парковете в България внесе в Министерство на околната среда и водите предложение за обявяване на нова защитена територия в община тополовград. Става дума за природна забележителност „Черните скали“ в землището на село Орешник.

Черните скали
Черните скали

Мотив за предложението на АПБ е, че скалните образования в м. Сакара са забележителен обект на неживата природа и имат изключителна стойност със своята естетичност за Сакар планина. Заедно със скалните образования в м. Палеокарстро от землището на Тополовград са най-забележителни скални форми на Сакар планина.

Местността е място за туристически посещения, пътят до нея е маркиран от доброволци и започва от асфалтов път. Защитата и по реда на Закона за защитените територии ще подпомогне превръщането ѝ в една от туристическите точки на територията на Община Тополовград и ще подпкрепи развитието на туризма в нея.

Можете да подкрепите нашите усилия За повече защитени територии в България, като дарите средства за кампанията!