Гражданските предложения, които ще бъдат внесени пред отговорните институции, са от областите Благоевград, Кюстендил, Сливен, София и Стара Загора.

Общо 19 са гражданските предложения за нови защитени територии и вековни дървета в рамките на конкурса „Застъпници за природата“, който приключи на 18 септември. Организаторите от Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ поздравяват всички участници за гражданската им ангажираност и показаната воля за опазване на българската природа! Всички участвали граждани ще бъдат поканени да участват в обучения за зелено застъпничество, които ще се проведат в рамките на проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“, подкрепен от Финансовия механизъм на ЕИП.

„Много от предложенията бяха отлично подготвени с изчерпателна информация, богат снимков и картов материал, ползващи се с подкрепата на местни хора или институции. Разчитаме, че МОСВ ще разпознае гражданската енергия и ще подкрепи предложенията, с което ще се сложи край на една негативна тенденция от последните 10 години за необявяване на нови защитени територии (инфографики с повече информация – тук и тук)“, казват още организаторите.

Експертната комисия оцени получените кандидатури по следните критерии: ценност на предлаганата територия/дърво, реалистичност предложението да бъде прието и местоположение и потенциални заплахи за територията/дървото. Макар предварително намерение беше само три вековни дървета и три защитени територии да получат експертна подкрепа, комисията реши да отличи цели пет предложения за защитени територии.

Ето и най-добрите кандидатури.

Вековни дървета

  • Зимен дъб (горун), общ. Белица, област Благоевград – предложено от ДГС Белица;
  • Вековни дъбове, манастир „Св. Димитър“, с. Габра, София област – предложени от Евелина Йорданова;
  • Обикновен бук, общ. Петрич, област Благоевград – предложено от Вейсел Каракия.

Защитени местности

  • „Кичеста“, с. Боров дол, общ. Твърдица, област Сливен – предложена от Иван Гочев;
  • „Гората на Боряна“, общ. Казанлък, област Стара Загора – предложена от Велчо Алексиев, Светослав Тодоров, Нели Дончева, Александра Александрова.

Природни забележителности

  • „Шегава“, общ. Кюстендил, област Кюстендил – предложена от Атанас Иванов и Станислав Тодоров;
  • Фрън кая, Диликли кая, Червени камък, общ. Челопеч, София област – предложена от община Челопеч;
  • Карстов извор, гр. Котел, област Сливен – предложена от Младен Станев.

Експертите от АПБ и СДП БАЛКАНИ ще изпратят обратна връзка за всяко едно от предложенията. Победителите ще бъдат подпомогнати при изготвянето на нужната документация, осъществяването на контакти с отговорни институции и популяризиране на предложенията. Част от останалите кандидатури получават също много високи оценки, но комисията е преценила, че предложенията имат нужда от преработване преди да бъдат официално внесени. Експертите се ангажират да дадат насоки за тяхното подобряване. Организаторите посочват, че някои територии могат да бъдат опазени и чрез други механизми освен Закона за защитени територии, за което също ще дадат професионални насоки.

Всеки, който желае, може да се запознае с всички получени предложенията от този линк.

АПБ и СДП БАЛКАНИ подчертават, че внасянето на предложение за нова защитена територия е сложен процес, който изисква комуникация със собствениците на земите, отговорни институции, местна администрация. Все пак организациите са убедени, че участниците в конкурса са готови да работят за опазването на любимите им гори, реки и поляни!