Писмо за защита на 5 вековни дървета внесе Асоциация на парковете в България внесе в РИОСВ София. Дъбовете са предложени от Регионална дирекция по горите Кюстендил като регионална структура на Изпълнителна агенция по горите, партньор на инициативата „Да съхраним вековните дървета в България“.

Дъбовете се намират в землищата на селата Таваличево (2 дървета), Катрище, Мазарачево и Ломница в границите на община Кюстендил.

Благодарим на ИАГ и РДГ Кюстендил за подкрепата!

Можете да подкрепите нашите усилия Да съхраним вековните дървета на България, като дарите средства за кампанията!

карта (google earth) с предложени вековни дървета в общ. Кюстендил.
Карта с отбелязани предложените дървета.