• Post category:Каузи

Вековните дървета са пазители на величието на българските гори. Те са неми свидетели на исторически събития и съхраняват народните традиции. Те са глътка въздух и зрителна наслада за неспокойния дух на градския човек.

В България има едва 2193 защитени вековни дървета[1]. Ето тук можете да видите къде се намират повечето от тях. Много повече са старите дървета, които нямат институционална защита, а са заплашени от унищожаване заради строежи, сечи или липса на грижи. Ето пресни примери от София: Малинова долина и бул. България.

Как се защитава едно вековно дърво?

 1. За да се обяви едно дърво за вековно, най-напред собственикът на земята трябва да е съгласен.
 2. След това е необходима експертна оценка за вид, възраст, обиколка, височина, координати и други особености на дървото, както и преценка за състоянието му.
 3. Накрая се определят необходимите поддържащи мерки, както и задълженията на собственика за опазване на обекта.
 4. На тази база Министърът на околната среда и водите издава заповед, с която дървото се обявява за защитено съгласно Закона за биологичното разнообразие.
 5. Група от вековни дървета може се защитят и като защитени местности или природни забележителности по реда на Закона за защитените територии.

Този процес отнема време, защото изисква експертни и финансови ресурси, с които отговорните институции не винаги разполагат. През 2020 г. според Регистъра няма обявени нови вековни дървета, а през 2019 – едва 9 дървета са били защитени.

Нашата цел

Целта е да ускорим процеса на обявяване и все повече вековни дървета да бъдат защитени.  Ако успеем да подготвим и предложим за една година 100 вековни дървета ще бъдем много щастливи.

Партньори

Търсим партньори и приятели за нашата инициатива. Още в процеса на подготовка на кампанията, намерихме приятели, с които да я реализираме – Стената и  Фондация „Екообщност“. Ще се радваме ако тази кампания намери по-широка подкрепа и ще посочваме всяка помощ, оказана за идеята за повече опазени вековни дървета.

Стъпки на кампанията

 • Събиране на данни за потенциални вековни дървета от цялата страна, като информация може да изпращате на priroda@parks.bg.
 • Посещение на терен от експерт, който да оцени състоянието на дървото.
 • Проверка за собственика в кадастралните карти. Свързване със собственика на земята.
 • Изготвяне и подаване на документи пред съответната Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ).
 • Участие в комисия на РИОСВ.
 • Издаване на заповед от Министъра на околната среда и водите, което зависи от волята на държавата.

Как да помогна?

 • Дарете чрез PayPal, карта (кредитна или дебитна) или по банков път;
 • Пишете ни с информация за вековни дървета във Вашия град или район;
 • Разпространете информация за кампанията.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДКРЕПАТА!

[1] По данни от ИАОС – http://eea.government.bg/v-trees/bg/


Вековни дървета, предложени от Асоциация на парковете в България, които вече са защитени


За кои вековни дървета сме предложили да попаднат под защитата на зaкона


Общо дарени

Благодарим за даренията! Досега имаме събрани общо 2.275,00€! Разчитаме на Вашата подкрепа!

Дарители

Кузман

23.01.2022

Дарете за кампания „Да съхраним вековните дървета на България" Amount Donated
10,00€

Стената

11.01.2022

Дарете за кампания „Да съхраним вековните дървета на България" Amount Donated
2.000,00€

Илиян Пътев

11.01.2022

Дарете за кампания „Да съхраним вековните дървета на България" Amount Donated
25,00€

Виктор Гиров

28.12.2021

Дарете за кампания „Да съхраним вековните дървета на България" Amount Donated
15,00€

Anonymous

23.12.2021

Дарете за кампания „Да съхраним вековните дървета на България" Amount Donated
50,00€

Станислав Станчев

23.12.2021

Дарете за кампания „Да съхраним вековните дървета на България" Amount Donated
5,00€

Диляна Пиперкова

23.12.2021

Дарете за кампания „Да съхраним вековните дървета на България" Amount Donated
5,00€

Илза Христова

20.12.2021

за да ни надживеят

Дарете за кампания „Да съхраним вековните дървета на България" Amount Donated
10,00€

Daniela Zafirova

07.12.2021

Дарете за кампания „Да съхраним вековните дървета на България" Amount Donated
50,00€

Ivan Ivanov

07.12.2021

Дарете за кампания „Да съхраним вековните дървета на България" Amount Donated
25,00€

Plamen Tomov

05.12.2021

Дарете за кампания „Да съхраним вековните дървета на България" Amount Donated
25,00€

Виктория Каравасилева

02.12.2021

Моля спасете дърветата ни

Дарете за кампания „Да съхраним вековните дървета на България" Amount Donated
25,00€

Pavel Kirilov

08.11.2021

Чудесна кауза – успех!

Дарете за кампания „Да съхраним вековните дървета на България" Amount Donated
15,00€

Emiliya Popova

17.09.2021

Даряване за кампания "Да съхраним вековните дървета на България" Amount Donated
5,00€

Anonymous

17.09.2021

Даряване за кампания "Да съхраним вековните дървета на България" Amount Donated
5,00€

Miroslava Popova

24.06.2021

Да съхраним вековните дървета на България Amount Donated
5,00€