Природозащитници се обявиха срещу проекти, които застрашават здравето на хората и природата

Днес от 16 ч. в Павликени ще има протест срещу изграждане на завод за каменна вата, в който ще се изгарят отпадъци На 31 март от 11:00 ч. в националния…

ПовечеПриродозащитници се обявиха срещу проекти, които застрашават здравето на хората и природата

Доклад на РИОСВ Монтана за незапочнати добивни дейности към 28.06.17

РИОСВ Монтана извършва проверка на обект находище "Гредо" в землищата на Палилула и Охрид. Проверката констатира, че производствени и добивни дейности не са започнали.

ПовечеДоклад на РИОСВ Монтана за незапочнати добивни дейности към 28.06.17

Прекратяване на преписка от ВАП

Резолюция на Върховна административна прокуратура, с която ВАП прекратява преписка, започнала по сигнали на грждани от с. Палилула. Причината - образуване е административно дело с предмет искане да се прогласи нищожност и загуба на правно действие на Решение по ОВОС № 2-1/2013.

ПовечеПрекратяване на преписка от ВАП

Жалба от граждани от с. Охрид срещу кариера за инертни материали и пресевна инсталация

Жалба от гражданин на с. Охрид от 20.01.20 г. за това, че хората от с. Охрид не са информирани за разширяване на проект за кариера за добив на чакъл пясък с изграждане на пресевна инсталация. Спроед местните хора доклада за оценка на въздействие върху околната среда е с изтекла давност, защото 5 години след неговото приемане, кариерата не е започнала работа.

ПовечеЖалба от граждани от с. Охрид срещу кариера за инертни материали и пресевна инсталация

Писмо на Министерство на енергетика, че добив в местност Гредо не е осъществяван

Писмо от Министерство на енергетиката по повод граждански сигнал срещу дейности по разработване на находище Гредо в землищата на селата Палилула и Охрид. Министерството установява, че до извършване на проверка на 10.04.19 г. от находището не е осъществяван добив.

ПовечеПисмо на Министерство на енергетика, че добив в местност Гредо не е осъществяван

РИОСВ Монтана до възложител на разширение на кариера за инертни материали с пресевна станция

Проверка на РИОСВ Монтана след сигнал от местни хора срещу планираното разширяване и подновяване на проект за кариера за добив на инертни матерали и пресевна станция. При проверката се установява, че не са започнати изкопни действия и добив на инертни материали. Прикачено е писмото, с което РИОСВ уведомява инвеститора за процедурата по Закона за опазване на околната среда по повод предложението за разширяване на проекта за кариера с проект за пресевна станция.

ПовечеРИОСВ Монтана до възложител на разширение на кариера за инертни материали с пресевна станция