Кратко описание

Резолюция на Върховна административна прокуратура, с която ВАП прекратява преписка, започнала по сигнали на грждани от с. Палилула. Причината – образуване е административно дело с предмет искане да се прогласи нищожност и загуба на правно действие на Решение по ОВОС № 2-1/2013.