Становище на МОСВ за ДОВОС за кариера в землищата на Палилула и Охрид от 27.08.10

Становище на МОСВ за ДОВОС за кариера в землищата на Палилула и Охрид от 27.08.10

Кратко описание

Становище на МОСВ от 27.08.2010 г., с което Министър Евдокия Манева връща доклада по Оценка на въздействието на околната среда за допълване.