Искане за отстраняване на екологични щети по ЗОПОЕЩ

Искане от АПБ към Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Пловдив и РИОСВ Пловдив за отстраняване на екологични щети след залпово токсично замърсяване на река Марица и река Пишманка от 25.01.2020 г.

ПовечеИскане за отстраняване на екологични щети по ЗОПОЕЩ