Кратко описание

След като в срок бяха внесени поясненията, които МОСВ поиска от АПБ във връзка с искането за отстраняване на екологични щети след залпово токсично замърсяване на река Марица и река Пишманка от 25.01.2020 г. в продължение на четири месеца не беше получен отговор от МОСВ. АПБ изпраща запитване какво е развитието по казуса.