Доклад за последствията след замърсяване на река Марица от 25.01.2020

Доклад за последствията след замърсяване на река Марица от 25.01.2020

Кратко описание

Хидробиологична оценка и екологично състояние на засегнатия участък от река Марица след залповото токсично замърсяване от 25.01.2020г. Докладът е изготвен от Пенчо Пандъков (ЛТУ, София) и Хелена Худжек (IGB – Берлин).