Кратко описание

Отговор на АПБ до МОСВ с пояснения относно искането за отстраняване на екологични щети след залпово токсично замърсяване на река Марица и река Пишманка от 25.01.2020 г.