Становище на СДП Балкани за ОУП на община Царево

До 31 март граждани и организации имаха възможност да изпращат становища за Общия устройствен план на община Царево. Самото обществено обсъждане беше планирано да се проведе на 13 април, но…

ПовечеСтановище на СДП Балкани за ОУП на община Царево