До 31 март граждани и организации имаха възможност да изпращат становища за Общия устройствен план на община Царево. Самото обществено обсъждане беше планирано да се проведе на 13 април, но със заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството то беше отменено. Нова дата не е посочена, няма и допълнителна информация дали обществеността може да продължи да внася становища.

В рамките на законовия срок СДП БАЛКАНИ изпрати становище за екологичната оценка и оценката за НАТУРА 2000 на ОУП на община Царево, което ви представяме.

Становище на СДП БАЛКАНИ за ЕО и ОС на ОУП Царево

За НАТУРА 2000 становището основно анализира липсата на природозащитни цели и заповед за обяваване на НАТУРА 2000 защитена зона „Странджа“ по Директивата за местообитанията. Именно заради това оценката на плана напълно изпуска и неглижира проблема със застрояването на крайбрежните територии на общината. Становището посочва нарушенията в Европейските директиви, които произтичат от това, и предлага проблемът да се реши, като се предотврати застрояването.

Напомняме, че Европейската комисия започна наказателна процедура за липсата на заповеди и цели на зоните от НАТУРА 2000. Едно незаконно решение за Царево би означавало на държавата да се наложи глоба за нарушаване на европейското законодателство. А от гледна точка на природата, одобрението на ОУП на община Царево в този вид ще доведе до ДО-застрояване на ПРЕ-застроеното ни крайбрежие.