Отговор на РИОСВ Варна до За Земята на въпроси за горенето на пестициди

Отговор на РИОСВ Варна до За Земята по отношение въпросите им за горенето на пестициди

ПовечеОтговор на РИОСВ Варна до За Земята на въпроси за горенето на пестициди

Прекратяване на процедура по ОВОС за разширяване на площадка за горене на отпадъци от Екосейф

Решение на РИОСВ Варна, с което се прекратява процедурата по ЗООС и ЗБР

ПовечеПрекратяване на процедура по ОВОС за разширяване на площадка за горене на отпадъци от Екосейф