Отговор от МОСВ на искането на АПБ за отстраняване на екологични щети по ЗОПОЕЩ

Отговор от МОСВ на искането на АПБ за отстраняване на екологични щети по ЗОПОЕЩ

Кратко описание

Отговор на МОСВ на искане на АПБ за отстраняване на екологични щети след залпово токсично замърсяване на река Марица и река Пишманка от 25.01.2020 г.