Предложение за ЗМ „Поречие на река Ботуня“

Предложение за ЗМ „Поречие на река Ботуня“

Кратко описание

Гражданско предложение за обявяване на нова защитена територия защитена местност „Поречие на река Ботуня“, подготвено от Сдружение за опазване на природата, земите и хората на село Палилула и село Охрид и подкрпено от Сдружение за аграрни и екологични проекти-ГЕО, Сдружение за дива природа „Балкани“, Асоциация на парковете в България.