Кратко описание

Гражданско предложение за обявяване на нова защитена територия защитена местност „Поречие на река Ботуня“, подготвено от Сдружение за опазване на природата, земите и хората на село Палилула и село Охрид и подкрпено от Сдружение за аграрни и екологични проекти-ГЕО, Сдружение за дива природа „Балкани“, Асоциация на парковете в България.