Кратко описание

РИОСВ Монтана извършва проверка на обект находище „Гредо“ в землищата на Палилула и Охрид. Проверката констатира, че производствени и добивни дейности не са започнали.