Планове за изграждане на кариери, мини, сметища  често пъти не вземат под внимание мнението на местните хора и въздействието върху околната среда. Какви са законовите инструменти, с които гражданите могат да вземат участие във вземането на решения, ще научите в третото обучение от серията Застъпници за природата.

ТЕМА: Граждански инициативи. Борбата на Палилула и Охрид за спасяване на река Ботуня

КОГА: 17 март (сряда) от 18:00 часа

КЪДЕ: онлайн, линк за регистрация

ЛЕКТОРИ: Петко Цветков и Андрей Ковачев от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ; Тома Белев и Зорница Стратиева от АПБ

Референдум, гражданска инициатива, общо събрание на населението са възможности, чрез които може да се повлияе или промени дадено решение. Примери от цяла България показват, че при желание и упоритост местните хора трайното унищожаване на природата близо до населените им места може да се предотвратяват. 

  • Първата част на обучението ще разгледа различните инструменти и процедури за тяхното организиране според Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Експертите ще обобщят предимствата и затрудненията при прилагането им.
  • Втората част ще представи как хора в селата Палилула и Охрид се опитват да спасят река Ботуня от кариера за добив на пясък.

Участието е безплатно след регистрация на този линк.

Обученията „Застъпници за природата“ се организират в рамките на проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“, подкрепен от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП.

Запис от Обучение „Как да съхраним любимите си места и вековните дървета на България“?

Запис от обучение: „Оценка на въздействието на един проект върху природата и защо строителството в Рупите е незаконно?“