Представяме ви петото обучение от серията „Застъпници за природата“. Темата е #SaveKresna – как вече 24 години борбата продължава! Обучението ще се проведе на 21 април от 18:00 ч. онлайн (линк за регистрация.) Запис от обучението може да намерите по-надолу.

Вече 24 години България не успява да даде отговор на въпроса как построяването на голям международен път може да бъде съобразено с екологичните стандарти. И как завършването на автомагистрала «Струма» да не бъде за сметка на унищожаването на красивия Кресненски пролом. А строежът на пътната отсечка през дефилето се превърна в може би най-сложният инфраструктурен казус в модерната ни история.

  • Дефилето е най-богатото на животни, растения и природни местообитания място в България на единица площ!
  • Трафикът, преминаващ през град Кресна и пролома, убива хора и животни!
  • Строителните фирми в България нямат експертиза да построят планирания и одобрен от всички отговорни институции тунел. А апетитите са големи…
  • Местният поминък на хората – търговия, земеделие и лозарство, приключенски туризъм, са застрашени!
  • Всички ние искаме да пътуваме бързо, безопасно и удобно!

За пресечната точка между всички тези интереси и за гражданската кампания „Да спасим Кресненския пролом“, превърнала се в епопея за опазване на природата и хората на Кресна, ще си говорим в следващото обучение „Застъпници за природата“

Програма

  • Защо строежът през Кресненския пролом нарушава българското и европейско законодателство за опазване на околната среда и пътната безопасност и защо срещу България има текат няколко наказателни процедури?
  • Какво да очакваме от предстоящата международна мисия на Бернската конвенция?
  • Как вече 24 години местните хора от Кресна и региона, бизнеса, НПО и експерти се борят за опазването на това ценно кътче от страната и защитата на обществения интерес?

Лектори

Обучението ще се води от Андрей Ковачев от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, а участие в дискусията след това юе вземата Зорница Стратиева и Тома Белев от Асоциация на парковете в България и Петко Цветков от СДП БАЛКАНИ.

Очаквайте най-актуалните новини по природозащитния казус!

Обученията „Застъпници за природата“ се организират в рамките на проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“, подкрепен от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП.