С планираните от 16 до 19 декември обучения „Застъпници за природата“ в градовете Хасково, Кърджали, Смолян и Велинград Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ завършват обиколката си из страната. Срещите между природозащитни експерти и граждани ще се проведат при следния график:

велинград, табелка, пейзаж
снимка: Байкария

Обученията по зелено застъпничество са с вход свободен и са насочени към будни граждани, които обичат и искат да  опазват природата в своето населено място.

Целта на обученията е да дадат насоки за зеленото застъпничество, което включва познаване и използване на природозащитното законодателство, обжалване на планове и инвестиционни намерения, унищожаващи природата, организиране на природозащитни кампании, подаване на сигнали, търсене на информация.

Програмата на обученията се основава върху Наръчник за граждански действия по зелено застъпничество. Документът служи като практично помагало за всеки, който иска да предприеме действия по защитата на реки, гори, планини, зелени площи, но не разполага с предварителна теоретична или практична подготовка как да го направи. Важна част от това ръководство са бланките за подаване на сигнали, жалби, заявления до институциите.

Втората част на обучението ще протече под формата на дискусия върху местни екологични проблеми и възможни подходи за решаването им. Темите, които участниците в обученията повдигат най-често, са свързани със сечите в горите и изсичането на дърветата в градска среда, чистотата на въздуха и незаконните сметища. А за обучението във Велинград има заявен интерес към обявяването на нови защитени територии в района.

Гражданите ще могат да задават въпроси и да търсят подкрепа и съвет от опитните природозащитни експерти – Тома Белев и Симеон Арангелов от АПБ и Петко Цветков и Андрей Ковачев от СДП БАЛКАНИ.

Обученията „Застъпници за природата“ се организират във всички области на страната като част от дейностите по проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“. Проектът е подкрепен от Финансовия механизъм на ЕИП.