На 31 юлии и 1 август в Благоевград и Кюстендил се организират обучения за зелено застъпничество. Обучението в Благоевград ще се проведе на 31 юли (събота) от 13:00 ч. в Регионалния исторически музей (многофункционална зала), а това в Кюстендил – на 1 август (неделя) от 11:00 ч. в Читалище „Братство – 1869 г.“. Обученията са организирани в рамките на проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“, подкрепен от Финансовия механизъм на ЕИП.

Обученията „Застъпници за природата“ са насочени към всички, които желаят да научат как работи българското законодателство в областта на опазването на околната среда. Целта е участниците да се запознаят със законовите инструменти и чрез примери за успешни кампании да се научат да ги прилагат в защита на реки, гори, въздух и почви в региона.

Лекторите Тома Белев и Симеон Арангелов от Асоциация на парковете в България и Андрей Ковачев и Петко Цветков от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ ще обяснят какво представлява Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) и как гражданите могат да изискват информация по Закона за достъп до обществена информация. Специално внимание ще се обърне на Закона за устройство на територията и инструментите за гражданско участие като подписка и референдум.

Във втората част на обучението ще има дискусия с експертите, в която ще се обсъдят местни екологични проблеми и възможните подходи за решаването им.

Каньона на река Шегава, Автор: Станислав Тодоров

Акцент на обучението в Кюстендил е и предложението за нова защитена територия в България „Каньона на река Шегава“ (повече информация>>). Предложението е един от победителите в конкурса за нови защитени територии и вековни дървета „Застъпници за природата“, който се проведе през 2020 г. Идеята за защитената местност е на Атанас Иванов (16 г.) и Станислав Тодоров (17 г.) от Кюстендил. Предложението беше внесено в Министерство на околната среда и получи подкрепата на Община Кюстендил. Проучването на района с помощта на експерти биолози продължава.

Обученията „Застъпници за природата“ се организират от Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и са част от дейностите по проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“, подкрепен от Финансовия механизъм на ЕИП. Повече за проекта>>